హలో..మిత్రులారా!!!మీ అభిమానానికి కృతజ్నతలు మీకు మరి౦త వినోదాన్ని ప౦చడానికై దె౦గుడు కధలు &&& చీ.... బట్టలు లేవు కళ్ళు మూసుకో... &&& X-సందేహాలు-సమాధానాలు సదా మీ సేవలో...మీ నాని(లోకల్)

Thursday, April 4, 2013

మనిద్దరికీ ఎంత కష్టమో చూడు.


కుడి చన్ను ఎడమ చన్నుతో చెబుతోంది "మనిద్దరికీ ఎంత కష్టమో చూడు" అని.
 "ఏవిటి సంగతి?" అంది ఎడమ చన్ను. "
ఎప్పుడు గొడవ పడేది తొడల మధ్య ఉండే గొందితో.. పట్టుకునేది మాత్రం మనిద్దరిని!" జవాబిచ్చింది కుడి చన్ను.

గైనకాలజిస్ట్ Vs డెంటిస్ట్.


మొగుడు, పెళ్ళాలు మంచం మీదకు చేరుకున్నారు. మొగుడు పెళ్ళాన్ని కౌగలించుకుని, ముద్దుపెట్టుకుని దెంగుడుకు రెడీ అవుతుండగా పెళ్ళాం వారిస్తు.."సారి అండి, ఈ రోజు వద్దు. రేపు గైనకాలజిస్ట్ దగ్గర అపాయింట్ మెంట్ తీసుకున్నాను. పూకు ఫ్రెష్ గా ఉండాలి" అంది. నిరాశతో పక్కకు తిరిగి పడుకున్న మొగుడు ఐదు నిమిషాల తరువాత పెళ్ళాన్ని తట్టి లేపి "రేపు 'డెంటిస్ట్' దగ్గర అపాయింట్ మెంట్ తీసుకోలేదు కదా?" అడిగాడు మొడ్డ సవరించుకుంటూ!

విప్పకుండా తిప్పి పంపడమైనది


70 ఏళ్ళ ముసలావిడ... కాని, కన్య! ఆ విషయంగా గర్వపడేది కూడ. ఇంకెన్నో రోజులు బతకననిపించింది ముసలావిడకి. తన దగ్గర బంధువుకి, తను చనిపోయిన తరువాత తన సమాధి మీద 'కన్యగా పుట్టి, కన్యగా పెరిగి, కన్యగా చనిపోయింది' అని వ్రాయించు అని కోరుకుంది. కొన్నాళ్ళకి ముసలావిడ చనిపోయింది. ఆవిడ కోరుకున్నట్లే సమాధి మీద ఏవి చెక్కాలో చెప్పాడు బంధువు. కాని, అక్షరాలు చెక్కే వ్యక్తి బద్ధకస్తుడు. అంత పొడుగ్గా ఏం చెక్కుదాములే అనుకుని చిన్న వాక్యంతో ముగించాడు: "విప్పకుండా తిప్పి పంపడమైనది!"

వెధవ పురుగుని అక్కడే చంపేద్దామనుకుంటున్నాను


నిర్మానుష్యంగా ఉన్న బీచ్ లో భార్య భర్తలిద్దరూ నగ్నంగా తిరుగుతున్నారు. ఉన్నట్టుండి ఒక చిన్న పురుగు భార్య పూకులోకి దూరింది. గుడ్డలేసుకుని ఇద్దరూ హడావిడిగా దగ్గరలో ఉన్న క్లినిక్ కి చేరుకున్నారు. జరిగిందంతా అక్కడున్న డాక్టర్ కి వివరించి చెప్పారు. "అదింకా లోపల కదులుతోంది డాక్టర్" అంది భార్య చిరాగ్గాను, భయంతోను. "కంగారు పడవలిసిందేవీ లేదు. మీరు మొడ్డకి కొంచెం తేనెను పూసుకు మీ ఆవిడ పూకులో పెట్టి ఆడించండి. కాస్సేపటికి పురుగు తేనె వాసనకి మీ మొడ్డని పట్టుకుంటుంది. అప్పుడు ఒక్కసారిగా మొడ్డని బయటకు లాగెయ్యండి. మొడ్డతోబాటు పురుగు కూడ బయటకొచ్చేస్తుంది" అన్నాడు డాక్టర్. సరేనన్న భర్త ఎంత ప్రయత్నించినా ఆ కంగారులో మొడ్డ లేవడం లేదు. 'ఇప్పుడెలా?' అన్నట్లు భార్య భర్తలిద్దరూ డాక్టర్ వంక చూసారు. "మీకు అభ్యంతరం లేకపోతే నేను ప్రయత్నిస్తాను" అన్నాడు డాక్టర్. వేరేదారి లేక భార్య భర్తలిద్దరూ ఒప్పుకున్నారు. బలంగా ఉన్న మొడ్డకి కొంచెం తేనె రాసి భార్య పూకులోపల పెట్టి ఆడించడం మొదలెట్టాడు డాక్టర్. పది నిమిషాలు గడిచాయి. భార్య మూలుగులు వింటు, డాక్టర్ దెంగుడుని చూడలేక "ఇంకెంతసేపు డాక్టర్? అసలేం చేస్తున్నారు?" అడిగాడు భర్త. "బయటకు తీయడం కాదు.. వెధవ పురుగుని అక్కడే చంపేద్దామనుకుంటున్నాను" అన్నాడు డాక్టర్ మొడ్డని ఇంకా గట్టిగా భార్య పూకులోకి నెడుతూ!!!!

ఆదివారం కూడ కుదురుగా ఉండరు కదా.


సిగరెట్లు కొనడానికని మధ్యాహ్నం 3 గంటలకి బయలుదేరాడు కిరణ్. కొట్టు మూసి ఉంది. కొంత దూరంలో బార్ ఉంది. సరే రెండు బియర్లు లాగించాడు. బార్ నుండి బయటకు రాగానే అందమైన అమ్మాయి కనిపించింది. మాటలు కలిసి తన ఇంటికే తీసుకెళ్ళింది. మూడుసార్లు ఆ అమ్మాయిని దెంగిన తరువాతగాని కిరణ్ కి ఇల్లు గుర్తుకురాలేదు. "అమ్మో నా పెళ్ళాం చంపేస్తుంది. కొంచెం పౌడర్ ఇవ్వు" అని అడిగి ఆ పౌడర్ ని చేతులకి బాగ రుద్దుకుని ఇల్లు చేరాడు. "సిగరెట్లు తెచ్చుకుందామని వెళ్ళి ఇంత సేపు ఏం చేస్తున్నారు" అడిగింది కోపంగా భార్య. "అక్కడికెళితే కొట్టు మూసి ఉంది. పక్కనే ఉన్న బార్ లో రెండు బియర్లు తాగి బయటకొచ్చేసరికి ఓ అందమైన అమ్మాయి కనిపించింది. వాళ్ళింటికే తీసుకెళ్ళి, మూడుసార్లు దెంగేదాక వదల్లేదు" అన్నాడు కిరణ్. "ఏదీ చేతులు చూపించండి?" అడిగింది భార్య. పౌడర్ మెత్తుకున్న చేతుల్ని చూపించాడు. "మళ్ళి క్రికెట్ ఆడొస్తున్నారు కదూ? ఆదివారం కూడ కుదురుగా ఇంట్లో ఉండరు కదా" అంది గోముగా భార్య!!!