హలో..మిత్రులారా!!!మీ అభిమానానికి కృతజ్నతలు మీకు మరి౦త వినోదాన్ని ప౦చడానికై దె౦గుడు కధలు &&& చీ.... బట్టలు లేవు కళ్ళు మూసుకో... &&& X-సందేహాలు-సమాధానాలు సదా మీ సేవలో...మీ నాని(లోకల్)

Monday, March 19, 2012

10 రు ఇచ్చి దెంగి పంప

ఒక పోస్ట్ మాన్ పదవీ విరమణ రోజు...ఇంటింటికి వెళ్లి ...మీకు ఇన్ని రోజులు పోస్ట్ లు ద్వారా సేవ చేసాను ..కాబట్టి ఆఖరి సారి నా " మామూలు " ఇవ్వండి అని అడుగుతూ ..ఇంటింటికి వెళ్తున్నాడు..అప్పుడు సరిగ్గా బుల్లోడు ఇల్లు వచ్చింది.. అప్పుడే కొత్తగా పెళ్లి అయిన బుల్లోడు ఎక్కడ పోస్ట్ మాన్ కి కనపడితే ఎక్కువ డబ్బులు అడుగుతాడో అనుకోని..పెళ్ళాం ని పిలిచి. " ఒసేయ్ ఆ పోస్ట్ మాన్ వస్తే 10 రు ఇచ్చిదేంగు ( ఇచ్చి పంపించు ) అని అట్టాడు కడప భాషలో...ఆ భాష అర్థం కాని బుల్లెమ్మ ..పోస్ట్ మాన్ రాగానే తన బెడ్ రూం లోకి తీసుకు వెళ్లి 10 రు చేతిలో పెట్టి... బలవంతంగా వాడి బట్టలు విప్పి వాడిని కిందేసి ..బాగా దెంగి పంపిస్తుంది ..బెడ్ రూం లోకి వెళ్ళిన ఇద్దరు చాల సేపటికి తరువాత వచ్చాక .." ఇంత సేపు ఏమి చేసావే 10 రు ఇవ్వటానికి ఇంతసేపు అంటే " ఆ మాటకు బుల్లెమ్మ .మీరే కదా పోస్ట్ మాన్ వస్తే 10 రు ఇచ్చి దెంగి పంపమన్నారు ....అందుకే 10 రు చేతిలో పెట్టి... బలవంతంగా వాడి బట్టలు విప్పి వాడిని కిందేసి ..బాగా దెంగి పంపించ అన్న ఆ మాట విన్న బుల్లోడు బోరుమన్నాడు...

2 comments:

Anonymous said...

10 hahahahahahahaha

Rajahamsa Raja said...

http://telugusextels.blogspot.in/