హలో..మిత్రులారా!!!మీ అభిమానానికి కృతజ్నతలు మీకు మరి౦త వినోదాన్ని ప౦చడానికై దె౦గుడు కధలు &&& చీ.... బట్టలు లేవు కళ్ళు మూసుకో... &&& X-సందేహాలు-సమాధానాలు సదా మీ సేవలో...మీ నాని(లోకల్)

Monday, March 19, 2012

మొడ్డ చేతులో పెట్టా


ఒక కుర్రవాడికి ఆడగాలి, సెక్స్ తెలీకుండా పెంచిన తల్లి కి ఒకరోజు కిస్ చేసుకుంటున్న ఆడ మగ ని చూపించి వాళ్ళు ఏమి చేస్తునారు అని అడిగిన అబ్బాయి ప్రశ్నకు ఏమి సమాధానం చెప్పాలో తెలియక , దాన్ని కిస్ అంటారు అలా చేసుకుంటే ఆ తరువాత నిముషం లో ఆ అబ్బాయి చచ్చి పోతాడు అని చిపింది.
ఇది జరిగిన కొంత కాలానికి ఆ కుర్రాడికి ఒక అందమయిన అమ్మాయి పరిచయం అయ్యి ముద్దు పెట్టుకోమని ఫోర్స్ చేయటం తో తప్పని పరిస్థితి లో ముద్దు పెట్టుకొని, బోరున ఏడుస్తున్న కుర్రాడిని చూసి వాళ్ళ గర్ల్ ఫ్రెండ్ దేనికి ఏడుస్తునావు? అని అంటే ........ మా అమ్మ చెప్పింది ముద్దు పెట్టుకొన్న మరు నిముషం లో అబ్బాయి చనిపోతాడు అని , చూడు అప్పుడే నా బాడీ లో ఒక పార్ట్ stuck అయ్యి పోయింది అని బాగా నిక్కిన తన మొడ్డ ని అమాయకం గా వాళ్ళ గర్ల్ ఫ్రెండ్ చేతులో పెట్టాడంట........

1 comment:

Rajahamsa Raja said...

http://telugusextels.blogspot.in/