హలో..మిత్రులారా!!!మీ అభిమానానికి కృతజ్నతలు మీకు మరి౦త వినోదాన్ని ప౦చడానికై దె౦గుడు కధలు &&& చీ.... బట్టలు లేవు కళ్ళు మూసుకో... &&& X-సందేహాలు-సమాధానాలు సదా మీ సేవలో...మీ నాని(లోకల్)

Monday, March 19, 2012

ట్యూబ్ లైట్స్



వేసలేన్ సీసా పెట్టుకొని , ఎప్పుడు వర్షం వచ్చిన ఆ సీట్ బొక్కకి వేసలేన్ రాస్తూ కాలం ఆ వర్షం నీళ్ళు సీట్ లోకి పోకుండా కాపాడుకుంటూ వస్తునాడు.
వకరోజు తన GF ఇంటికి డిన్నర్ కి వెళ్లి, అక్కడ ఎవరు ముందు మాట్లాడితే వాళ్ళే బోజనాలు వడిన్చాలన్న వింత ఆట విని డైనింగ్ హాల్ లోకి వెళ్లి నిశబ్ధం గా అందరితో పాటు కోర్చుంటాడు.

ఎంత సేపు కూర్చున్న ఎవరు మాట్లాడ పోటం తో ఒక fun చేద్దామని వాళ్ళ GF ని ఆ డైనింగ్ టేబుల్ మీద పెట్టి వాళ్ళ అమ్మ నాన్న ఎదురుగ దెంగుడు మొదలు పెడతాడు.... అది చూసి నా పాపం పందానికి కట్టుబడి ఎవరు నోరు విప్పారు.
కొద్ది సేపు అలా దెంగి GF ని వొదిలి అదే టేబుల్ మీద వాళ్ళ అమ్మను దెంగుడు మొదలు పెడతాడు... GF లో లోపల కుల్లుకునా, అమ్మకి సమ్మగా ఉన్నా, నాన్నకి రక్తం ఉడుకుతున్న పాపం పందెం కోసం ఎవరు నోరు మెదపరు...
ఇంతలొ పెద్ద ఒరుములతో వర్షం మొదలు అయితే బయట ఉన్న తన బైక్ సీట్ బొక్క గుర్తుకు వచ్చి , టేబుల్ మీద దెంగు తున్న వాళ్ళ అత్తని వొదిలి ఒక్క ఉదుటన క్రిందకు దిగేసరికి ...ok ok ఇంతవరకు చేసింది చాలు నేనే ఆ భోజనాలు వడ్డిస్తాను అంటూ వంట గది లోకి పరుగెత్తుకుంటూ పోయాడు వాళ్ళ GF వాళ్ళ నాన్న.

(ట్యూబ్ లైట్స్ : కూతురు, పెళ్ళాం పూకు దెంగి అది సరిపోక ఆ వేసలేన్ పెట్టి ఎక్కడ తన గుద్ద దేన్గుతాడో అన్న భయం తో నేనే ఆ భోజనాలు వడ్డిస్తాను అంటూ వంట గది లోకి పరుగెత్తుకుంటూ పోయాడు వాళ్ళ GF వాళ్ళ నాన్న.)

1 comment:

Rajahamsa Raja said...

http://telugusextels.blogspot.in/