హలో..మిత్రులారా!!!మీ అభిమానానికి కృతజ్నతలు మీకు మరి౦త వినోదాన్ని ప౦చడానికై దె౦గుడు కధలు &&& చీ.... బట్టలు లేవు కళ్ళు మూసుకో... &&& X-సందేహాలు-సమాధానాలు సదా మీ సేవలో...మీ నాని(లోకల్)

Monday, March 19, 2012

ఎర్రి పూకా!


ఒక బిజీ బస్సు లో డ్రైవర్ వెనుక సీట్ లో కోర్చున్న Nun ప్రక్క కోర్చున్న కొంటె కుర్రాడు ఆ Nun ని తన తో సెక్స్ చేయమని అడుగుతాడు. దాంతో కోపంగా బస్సు దిగి పోయిన ఆ Nun వైపు చూస్తూ ఆ డ్రైవర్ ఆ కొంటె కుర్రాడి తో ఆ Nun ప్రతీ శుక్రవారం ఒక స్మసనం లో కి వెళ్లి అక్కడ తనవారి సమాధుల దగ్గర కొంత సేపు గడిపి వస్తుంది , నువ్వు అక్కడకి వెళ్లి అడిగేటా వోప్పుకుంటుందేమో అని సలహా ఇస్తాడు. అదేదో బాగుందని శుక్రవారం స్మసనం లో కి వెళ్లి అక్కడ ప్రయెర్ చేసుకుంటున్న Nun వెనక్కు వెళ్లి నేను దేముడను నాతో ఇప్పుడు నువ్వు సెక్స్ చేస్తే నువ్వు కోరిన కోర్కెలు తీరుస్తాను అని అంటాడు. దానికి పాపం ఆ నుం ఓ ప్రభువా మీకు తెలుసు నీను Nun ని అని , మీరు నా పూకు దేన్గితే నా కన్నె తనం పోతుంది అందుకు మీరు న గుద్ద దెంగి మీ కోరిక తెర్చుకోండి అంటుంది.
దానికి మన దేముని వేషం లో ఉన్న కొంటె కుర్రాడు ఘబాలున ఆ Nun ని సమాది మీదకు వొంచి లాంగ్ గౌన్ గుద్ద మీదకు ఎత్తి ఆమె పంటీ ని అలాగే ప్రక్కకు జరిపి గుద్ద లో మొడ్డ తోసి కసా కసా నలుగు ఊపులు ఊపి కార్చుకొని, ఆ దేముడి వేషం తీసి ఆరోజు బస్సు లో నిన్ను దేన్గుతానని అడిగేతే పోసు కొట్టావు కదా చూడు నిన్ను ఎలా దేన్గానో అంటాడు ఘర్వంగా....
దానికి ఆ nun పెద్దగా నవ్వుతు ఓరి ఎర్రి పూకా! నాకు గుద్ద దేన్గించుకోవటం అంటే ఇష్టం అందుకే నీతో నేను నా గుద్ద దేన్గించు కున్నాను నేను nun ని కాదు ఆ బస్సు డ్రైవర్ ని అని ఆ గౌన్ తీసి నెల మీద పడీసి పోతాడు గుద్ద ఊపుకుంటూ!!

1 comment:

Rajahamsa Raja said...

http://telugusextels.blogspot.in/