హలో..మిత్రులారా!!!మీ అభిమానానికి కృతజ్నతలు మీకు మరి౦త వినోదాన్ని ప౦చడానికై దె౦గుడు కధలు &&& చీ.... బట్టలు లేవు కళ్ళు మూసుకో... &&& X-సందేహాలు-సమాధానాలు సదా మీ సేవలో...మీ నాని(లోకల్)

Sunday, March 18, 2012

అమ్మో...అమ్మ


రమేష్ హాస్టల్లో ఉంటూ డిగ్రీ చదువుతున్నాడు. ఇంటర్నెట్ లో సెక్స్ చాట్ లు చెయ్యటం కొత్తగా నేర్చుకున్నాడు. మెల్లిగా రోల్ ప్లే లు చెయ్యటం మొదలెట్టాడు. ఒక రోజు ఒక ఆంటీ తగిలింది చాట్ లో. ఇంకేముంది రెచ్చిపోయి దున్నేయసాగాడు ఆమెని. అరగంటసేపు వేడి వేడిగా బూతులు గుప్పిస్తూ చాట్ చేసుకున్నారిద్దరూ. రమేష్ కుతి ఎక్కువైపోయింది రాన్రానూ. ‘అమ్మ-కొడుకు రోల్ ప్లే చేద్దామా ఆంటీ?’ అన్నాడు చివరికి.

‘సరే. మీ అమ్మ గురించి చెప్పు మరి’.
‘ఎర్రగా ఉంటుంది, నడి వయసు’.
‘ఆహా’.
‘కొబ్బరి బోండాల్లాంటి సళ్లు, పెద్ద సీటు, మొత్తమ్మీద కసక్కు ఫిగర్’
‘అఛ్ఛా. ఫిర్?’.
‘ఎత్తు ఐదూ రెండు’
‘ఇంకా?’
‘పేరు సుమతి’.
‘మంచి పేరు. ఇంక నీ గురించి చెప్పు.’
‘డిగ్రీ చదువుతున్నా’.
‘ఇంకా?’
‘ఎత్తు ఐదు ఎనిమిది’.
‘వయసు?’.
‘పందొమ్మిది’.
‘ఇంకా?’
‘ఫలానా చోట ఉంటా’.
‘ఇంతకీ నీ పేరేమిటి?’.
‘సచిన్’ తెలివిగా అబద్ధమాడాడు రమేష్. అన్నీ నిజాలే చెప్పటం ఎంత ప్రమాదమో తెలుసతడికి.

అవతల్నుండి రిప్లయ్ రాలేదు.

‘ఇక మొదలు పెట్టు ఆంటీ. నువ్వు బట్టలు మార్చుకుంటుంటే నీ కొడుకు దొంగతనంగా చూస్తున్నాడు. అప్పుడు ఏం చేస్తావు?’ ఆలస్యం భరించలేక టైప్ చేశాడు రమేష్.

మెరుపులా రిప్లయ్ వచ్చింది అవతలినుండి.

‘ఇంటికి రారా రమేష్. ఏం చేస్తానో చూపిస్తా వెధవా’!!

1 comment:

Rajahamsa Raja said...

http://telugusextels.blogspot.in/