హలో..మిత్రులారా!!!మీ అభిమానానికి కృతజ్నతలు మీకు మరి౦త వినోదాన్ని ప౦చడానికై దె౦గుడు కధలు &&& చీ.... బట్టలు లేవు కళ్ళు మూసుకో... &&& X-సందేహాలు-సమాధానాలు సదా మీ సేవలో...మీ నాని(లోకల్)

Monday, March 19, 2012

దేన్గులాట


క్రోతగా కాలేజీ లో జాయిన్ అయ్యిన పల్లెటూరు గుంటని ఎలాగైనా దెంగాలని ప్లాన్ చేసిన బుల్లోడు ఒక ఫైన్ ఎవెనింగ్ కాలేజి ఫంక్షన్ లో సాఫ్ట్ డ్రింక్ లో మందు కలిపి ఆమె తో తాగించి మెల్లగా దగ్గరకు చేరి చెంపమీద ముద్దు పెట్టి దీన్ని కిస్ అంటారు అని చెపితే , ఆ అమ్మాయి ఓ అలాగ? అంది ఆహచర్యంగా .
మెల్లిగా ఇంకో అడుగు ముందుకు వేసి సళ్ళు నొక్కుతూ దీని స్వీజింగ్ అంటారు అంటే ......ఆ అమ్మాయి ఓ అలాగ? అంది మత్తుగా మూలుగుతూ
బుల్లోడు ఆనందం తో దీనికి ఏమి తెలీదు అనుకోని బయట లాన్ లోకి తెసుకువెల్లి క్రింద పడుకోబెట్టి పూకు లో బుల్లోడిని దోపి కస కస ఊపుతూ దీన్ని గ్రాస్ సాండ్విచ్ అంటారు అని చెపితే ...ఆ అమ్మాయి ఓ అలాగ? మా ఊళ్ళో దేన్గులాట అంటారు దీని అక్కడ మొడ్డలు ఇంకా లావుగా పొడుగ్గా ఉంటాయి అందంతా ఏమి ఎరుగని దాని లా ..........

1 comment:

Rajahamsa Raja said...

http://telugusextels.blogspot.in/