హలో..మిత్రులారా!!!మీ అభిమానానికి కృతజ్నతలు మీకు మరి౦త వినోదాన్ని ప౦చడానికై దె౦గుడు కధలు &&& చీ.... బట్టలు లేవు కళ్ళు మూసుకో... &&& X-సందేహాలు-సమాధానాలు సదా మీ సేవలో...మీ నాని(లోకల్)

Sunday, March 18, 2012

దె౦గలేక మ౦గళార౦-సామెతలు

 • రెడ్డోరి దున్నపోతు తానెక్కదు , ఇంకోదాన్ని కూడా ఎక్కనీయదు
 • లంజని లంజా అంటే రచ్చకెక్కుతుంది , అదే ఇల్లలిని లంజా అంటే ఇంట్లోకిపోతుంది
 • విడిచిన ముండకు విరేశలింగం, తెగించిన వారికి తెడ్డే లింగం.
 • వినాయికుని చేసి యిస్తావా కుమ్మరీ అంటే వాడి అబ్బను చేసి యిస్తానని శివలింగం చేసియిచ్చాడట. ...
 • షండునకు రంభ దొకికితే ఏంలాభం ??? (కొజ్జాకి)
 • సంసారం లేనిలాడికి సరసాలెక్కువ
 • చింతపిక్క అంత సల్లు వస్తే గొడ్ల కర్ర అంత సుల్ల దూరుదంట!!
 • పొయ్యి దగర ఆకుమడి ఉంటె పెళ్లి ఎందుకురా పెదబాబ అన్నట్టు
 • తింటే ముడుసులు తో ఉన్న వేట మాంసం,తాగితే మడ్డి తో ఉన్న తాటి కల్లు, దెంగితే మంచి పరువం లో ఉన్న ఆంటీ ని దెంగాలి అన్నట్టు.
 • దెంగుతునే మల పూకు అన్నాడంట
 • దెంగలేని మొగుడు పూకు మీద గుదాడంట
 • కుత్త బలిసిన లంజ పేడ బూరులు వండి౦ద౦ట.
 • ఈ మాత్రం దానికి ఎందుకు చేతిలో పోస్తే పూకు లో పోసుకున్దును గా అందంట
 • " ఉండొచ్చిన వూళ్ళెన్ని వూడిపోయిన ఆతులెన్ని.."
 • " (పెళ్ళి) చూపులకొస్తున్నారనగానే ఆతులు గొరుక్కున్నదట.."
 • బిళ్ల కొసం బికారి అయీపొయాడు
 • లింగం మింగిన సందులొ సుందరి ఎక్కడా ?
 • మింగడానికి గంజి లేదు గాని దేన్గడానికి లంజ కావాలన్నాడు
 • అదృష్టవంతుడు ఆతుల్లో పెట్టినా అబ్బాయే పుడతాడు..
 • అవ్వ ఆతులకు తాత మీసాలకు కూడా ముడివేసే రకాలుంటారు
 • కాలం కలసి రాక పోతే ఆతులు కూడా పాములయి కరిచాయంట
 • అత్త పూకుని అల్లుడు దానం చేసాడంట
 • మొడ్డ ఇప్పటికి లేచింది ఇంక ఏనుగు నయినా తీసుకురండి దెంగేస్తా అన్నాడంట ఒకడు
 • పూకు ఫ్రీగా దొరికితే తెల్లవార్లు దెంగి, మాతమ్ముడొస్తాడు ఆగమనాడంట. 
 • సగందెంగి, అయ్యోనువ్వు నాఅత్తవు గా అన్నాడంట
 • శోభనం గదిలోకి వెళ్లి పురిటిగదిలోంచి వచ్చిందట వగలాడి
 • సళ్లు రాగానే సంబరంగాదు, రేపట్నించి పూకు పడే భాదచూడమన్నట్లు
 • బర్రెను దెంగేవాడికి, తోక ఎత్తి పట్టుకునే వాడొకడు
 • బావను చూసి సిగ్గుపడి, చీరెత్తి ముఖము దాచుకుందట
 • ఓస్, శోభన మంటే ఇంతేనా, ఇదైతే మాఈరిగాడు రోజు చేస్తాడుగా!
 • నేనింకా ఏమిటో అనుకున్నానందట, అమాయక పెళ్లికూతురు
 • పూకునెట్టా దెంగినా పర్వాలేదుగాని, కోక నలిగితే మటుకు మాఆయనొప్పుకోడందట.
 • సాగినమ్మకు సళ్ళుబరువై ఎత్తిపట్టుకోడానికో పనిమనిషికావాలందట.
 • రంకుసాగితే పెళ్లెందుకన్నాడంట.
 • వేలంవెర్రి పెళ్లికొడుకు, పేరంటళ్ళవెంటపడ్డాడంట.
 • తొడ సంబంధం తొంబైఏళ్ళన్నారు.
 • మోజుపడి ముసలోడ్నిచేసుకుంటే పెసరచేలోతొంగున్నాడంట.
 • పౌర్ణమినాడు చెయ్యిపట్టుకుంటేరానిది, అమావస్యనాడు కన్నుకొడితే వస్తుందా?
 • పిల్లోడు పిల్లోడేగా అని పక్కలో పండేసుకుంటే చేతికి పిల్లోణ్ణిచ్చి పోయాడంట... 
 • కుత్త బలిసిన లంజ నెలకు 3 ముట్లు అయిందట...
 • గుద్ద బలిసిన పూజారి అమ్మవారి సళ్ళు పిసికాడట.
 • మొగుడు చచ్చి ముండ వాకిట్లో యేడుస్తుంటే ఉంచుకున్నోడొచ్చి రాళ్ళు వేశాడంట
 • నువ్ దెంగే దెంగుడికి కోకంతా యెత్తాలా????...అందట "
 • కుక్క దెంగలేక కాదు పీక్కోలేక చచ్చిందట.
 • ఏ దిక్కూ లేకపోతే అక్క మొగుడే దిక్కు..
 • మొగుడు 'ముండా..' అంటే ముష్టికొచ్చినవాడూ 'ముండా!' అన్నాడట..
 • అత్తకు అల్లుడాశ.. అవ్వకు సంకటాశ..
 • వున్నదీ పాయె..వుంచుకున్నదీ పాయె
 • ఉన్నమ్మ వుప్పరోడితో పోయినా వ్రతవిధానమంటారు..లేనమ్మ లేచిపోతే లేకీతనం అంటారు..
 • అయ్యకుగతిలేక బఱ్రెను దెంగుతుంటే కొడుకొచ్చి మూడో పెళ్ళి కావాలన్నాడట..
 • గయ్యాళి లంజకు పూకంతా లాటీల దెబ్బలు ..
 • పిచ్చి ముదిరి గుద్ద కి గజ్జెలు వేసుకుంది అని ..
 • బెత్తెడు పూకుకి గంపెడు ఆతులని 
 • మొరటోడికి మొగలి పువ్వు ఇస్తే మడిచి ఎక్కడో... పెట్టుకున్నాడంట
 • దూల మీకు దెబ్బలు నాకు
 • ఉత్తి మొడ్డకు ఊరేగింపు ...
 • చెరువు ఎండిపోయి చేప ఏడుస్తుంటే గద్ద వచ్చి గుద్ద దె౦గి౦ద౦ట...
 • ధేన్గాలని ఆరాటం ...దెంగలేక పోరాటం 
 • తనకి లేక తవుడు తింటుంటే..లంజొచ్చి లవంగం అడిగి౦ద౦ట.
 • దెంగలేక మంగళారమన్నాడంట 
 • తలపాగ ఉంటే తెల్లవార్లూ దెంగేద్దునూ అన్నట్టు 
 • భోగీ భోగీ నీ భోగం ఎన్నాళ్లె అంటే మా అయన సంతకి వెళ్లి వచ్చే దాకా అందట.
 • ఆయనే ఉంటే మంగలెందుకు
 • చాదస్తపు మొగుడు చెబితే వినడు గిల్లితే ఏడుస్తాడు
 • విషయం తక్కువ ఊపుడెక్కువ
 • బావా అని పలకరిస్తే రావా అని కొంగు పట్టుకున్నాడట
 • కూలి ఇచ్చి గుద్ద దెంగిచ్చుకున్నట్లు
 • సంతానం కోసం స్నాననికి పోతే ఉన్న లింగం ఊడిపోయిందట
 • కాశీలో కాసుకొక లంజ
 • యోగికీ, రోగికీ, భోగికీ నిద్ర ఉండదు
 • చాకలిదాని అందానికి సన్యాసులు గుద్దుకు చచ్చారు
 • బాపనయ్య దగ్గరకు పోతే వద్దేబాబూ వర్జ్యం ఉందన్నాడట 
 • కొట్టకతిట్టక వట్టలు పిసికితే వాడే చస్తడు
 • దెంగలేక ఆతులు అడ్డం వచ్చినవి అన్నట్లు.
 • దెంగె ప్రాణం మింగె నోరు ఊరికే ఉండవు
 • వెనక గుద్దరా, వెనక గుద్దరా అంటే వెనక గుద్దగాక మొహం ఉంటుందా ఆన్నట్లు
 • అయ్యవారు వచ్చే వరకూ అమావాస్య ఆగుతుందా?
 • అయ్యకి లేక అడుక్కుని తింటుంటే,కొడుకొచ్చి కోడి పలావు అడిగాట్ట.
 • పక్కకొస్తావా పాపా అంటే పతివ్రతలని ఇంత పొద్దున్నే అడక్కూడదూ అందంట
 • మొహమాటానికి " ఊ " అంటే మోయలేనంత బరువు మొయవలసి వచ్చిందంట తర్వాత
 • కన్నెంతుకు కొట్టావ్ రా కుర్ర వెదవా అంటే ...కన్నెవనుకున్నానులే అన్నాడంట
 • కుస్తీ ల కుర్రోడి తో దోస్తీ కట్టిన కుర్రది సుస్తీల పాలయిందంట
 • వేటగాడు వెర్రి పూకు అయితే ... జింక తోక ఎత్తి లవడా చూపించింది అంట

2 comments:

Vasumathi said...

modda kudusthoo molataadu kampu annaadats

Rajahamsa Raja said...

http://telugusextels.blogspot.in/