హలో..మిత్రులారా!!!మీ అభిమానానికి కృతజ్నతలు మీకు మరి౦త వినోదాన్ని ప౦చడానికై దె౦గుడు కధలు &&& చీ.... బట్టలు లేవు కళ్ళు మూసుకో... &&& X-సందేహాలు-సమాధానాలు సదా మీ సేవలో...మీ నాని(లోకల్)

Monday, March 19, 2012

ఎప్పటినుంచో మొడ్డ కుడవమని


ఒక వీర్యం నిలువ ఉంచిన cold బ్యాంకు కి ఒక ముసుగు దొంగ వచ్చి అక్కడ ఉన్న ఆడ అటెండర్ కి తుపాకి గురిపెట్టి బ్యాంకు లాకర్ తెరువక పొతే చంపుతానని బెదిరించే సరికి , లాకర్ తీసిన ఆమెను ఒక వీర్యం బోటేల్ ఓపెన్ చేసి దాన్ని తాగమని చెప్పటం తో విస్తుపోయి గడ గడ మని తాగుతుంది.
ఆ తర్వాత ఆ ముసుగు మనిషి తనకున్న ముసుగు తీయటం తో తను తన భర్త గా గుర్తించి మరీ విస్తుపోతుంది.
చూసావా ఎంత ఈజీ గా తాగావో అంటాడు తన భర్త కూల్ గా !!

( బల్బు లకు స్విచ్ : ఎప్పటినుంచో మొడ్డ కుడవమని బ్రతిములాడుతున్న కుడవని భార్యకు వీర్యం రుచి చూపించిచాడు భర్త)

1 comment:

Rajahamsa Raja said...

http://telugusextels.blogspot.in/