హలో..మిత్రులారా!!!మీ అభిమానానికి కృతజ్నతలు మీకు మరి౦త వినోదాన్ని ప౦చడానికై దె౦గుడు కధలు &&& చీ.... బట్టలు లేవు కళ్ళు మూసుకో... &&& X-సందేహాలు-సమాధానాలు సదా మీ సేవలో...మీ నాని(లోకల్)

Sunday, March 18, 2012

పూకు నాకి కర్పిస్తాను


ఒక తాగుబోతు ఉద్యోగి రోజూ తగి ఇంటికి లేట్ గా వెళ్లినా వాళ్ళ పెళ్ళాం తో ఏవిధమయిన గొడవ లేకుండా ఉదయానే చక్కగా ఆఫీసు కి వస్తునాడు. అది చూసిన సహా ఉద్యోగులు ఆ రహస్యం వాళ్ళు కొద చెప్పమంటారు.
దానికి అతగాడు నీను తాగి రాత్రి ఇంటికి పోయె సరికి నా పెళ్ళాం నిద్రలో ఉంటుంది అప్పుడు నీను చప్పుడు చేయకుండా వెళ్లి నా పెళ్ళాం గుడ్డలు పైకి లేపి ఆమెకు నిద్ర మెలుకువ రాకుండా చక్కగా పూకు నాకి కర్పిస్తాను.. దాంతో ఆమె సంతోషంగా నిద్ర పోయి ఉదయానే ఫ్రెష్ గా లేస్తంది ఆ సంతోషం నన్ను ఏమి అనదు అని చెపుతాడు.

ఏది విన్న బుల్లోడు ( ఒక సహా ఉద్యోగి ) చక్కటి ఆలోచన అని ఆరోజు తగి లేట్ గా వెళ్లి ఇంట్లో పడుకొని ఉన్న వాళ్ళ పెళ్ళానికి మెలుకువ రాకుండా సమ్మగా పూకు నాకి ఆమెకు కర్పించి మూతి కడుకోవటానికి టాయిలెట్ కి వెళుతుంటే అక్కడ హాల లో వాళ్ళ పెళ్లని చూసి మతి పోయి ఏంటి ఇక్కడ ఉనావు అని అడుగుతాడు. అప్పుడు వాళ్ళ పెళ్ళాం.

మా అమ్మ ఈ రోజు మద్యానం ఊరినుంచి వచ్చింది అండి మన రూం లో పడుకుంది ఇది చేపుదమనీ ఇక్కడ మీగురుంచి ఎదురు చూస్తునాను అని చెప్పింది....లక్కీ బుల్లోడు

1 comment:

Rajahamsa Raja said...

http://telugusextels.blogspot.in/