హలో..మిత్రులారా!!!మీ అభిమానానికి కృతజ్నతలు మీకు మరి౦త వినోదాన్ని ప౦చడానికై దె౦గుడు కధలు &&& చీ.... బట్టలు లేవు కళ్ళు మూసుకో... &&& X-సందేహాలు-సమాధానాలు సదా మీ సేవలో...మీ నాని(లోకల్)

Sunday, March 18, 2012

ఎద్దు రోజుకు 6 సార్లు దెంగుతుంది


ఒక పల్లెటూర్లో సంత జరుగుతోంది...అక్కడికి బుల్లెమ్మ వెళ్లి...రకరకాల పళ్ళు ..కాయగూరలు తీసుకొని..అటుగా వస్తు ఉంటె
ఒక చోట జనం గుమిగూడి ఏదో మాట్లాడుకొంటున్నారా ..ఆ జనం చూసి బుల్లెమ్మ ఆశక్తిగా పనివాడితో... అక్కడికి వెళ్లి ఏమి జరుగుతోందో కనుక్కుని రమ్మని వాడికి చెప్పింది ..
అక్కడ ఒక ఎద్దు ఉంది..
వాడు ఎద్దు యజమానిని.. ఈ ఎద్దుని అందరు ఎందుకు ఇలా విచిత్రంగా చూస్తున్నారు అని అడిగాడు ...
ఈ ఎద్దు రోజుకు 6 సార్లు దెంగుతుంది అని చెప్పాడు
వాడు వచ్చి..ఆ విషయాన్నీ అమ్మగారికి చెప్పాడు..అప్పడు
బుల్లెమ్మ అబ్బ అనుకుంటూ...మీ అయ్యగారు ఇక్కడికి వస్తే ఆ ఎద్దుని చూసి నేర్చుకోమని... నేను చెప్పానని చెప్పు అని పని వాడితో చెప్పింది ..
సరే...మన బుల్లోడు ఆ సంత కు వచ్చి ..ఆ ఎద్దు విషయం పనివాడిని అడిగాడు ...
అప్పుడు పనివాడు...ఈ ఎద్దు రోజుకు 6 సార్లు దెంగుతుంది అని చెప్పాడు..అలాగే ఆ ఎద్దుని చూసి నేర్చుకోమని అమ్మగారు చెప్పమన్నారు...అని చెప్పాడు
సరే అని మన బుల్లోడు ...మల్లి పనివాడిని పిలిచి ..ఆ ఎద్దు ఒకే ఆవుని దెంగుతుందో లేదో అడిగి రమ్మన్నాడు ...
అయ్యగారు ..ఆ ఎద్దు ఒకసారి దెంగిన ఆవుని ...మల్లి మరుసటి రోజు వరకు ముట్టుకోదంట..6 ఆవుల్ని దెంగుతుంది అని చెప్పాడు...
అప్పుడు మన బుల్లోడు నవ్వుతూ...ఈ విష్యం మీ అమ్మగారికి చెప్పు అని ...వాడితో చెప్పాడు .

1 comment:

Rajahamsa Raja said...

http://telugusextels.blogspot.in/