హలో..మిత్రులారా!!!మీ అభిమానానికి కృతజ్నతలు మీకు మరి౦త వినోదాన్ని ప౦చడానికై దె౦గుడు కధలు &&& చీ.... బట్టలు లేవు కళ్ళు మూసుకో... &&& X-సందేహాలు-సమాధానాలు సదా మీ సేవలో...మీ నాని(లోకల్)

Sunday, March 18, 2012

నీ మొడ్డ లేవకుండా చచ్చుపడిపోవాలి


ఒక ఊర్లో ఇద్దరు బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు... వాళ్ళకు ఒక ఆంటీ ఫ్రెండ్ ఉంటుంది ..కాని వాడికి తెలియకుండా వీడు..వీడికి తెలియకుండా వాడు అంటీని దెంగు తుంటారు... ఈ విషయం గురించి ఇద్దరు భాద పడుతూ ఉంటారు .. అనుకోకుండా ఒకసారి ఒక ఋషి వచ్చి ఇద్దరిని చెరో కోరిక కోరుకుమంటాడు మనిషికి ఒక్క కోరిక మాత్రమె అని అంటాడు ఋషి ... ఫస్ట్ ఒకడు ..... ఈ ఊర్లో అన్ని మడ్డలు పూకులు అయ్యి పోవాలి నాకు వోక్కడికే మొడ్డ వుండాలి అని కోరుకుంటాడు .....ఇంకా మిగిలింది రెండో వాడు ......వాడు ఈ ఊర్లో ఉన్న నీ ఒక్క మొడ్డ లేవకుండా చచ్చుపడిపోవాలి.. అని కోరుకుంటాడు ..

2 comments:

Rajahamsa Raja said...

http://telugusextels.blogspot.in/

Rajahamsa Raja said...
This comment has been removed by the author.