హలో..మిత్రులారా!!!మీ అభిమానానికి కృతజ్నతలు మీకు మరి౦త వినోదాన్ని ప౦చడానికై దె౦గుడు కధలు &&& చీ.... బట్టలు లేవు కళ్ళు మూసుకో... &&& X-సందేహాలు-సమాధానాలు సదా మీ సేవలో...మీ నాని(లోకల్)

Monday, March 19, 2012

కుక్క బాగా దేన్గింది


మంచం మీద ముగ్గురు అనే సినిమా ప్రివ్యూ జరుగుతున్న థియేటర్ లో ఒక రసవత్తరమయిన దేన్గులాట సన్నివేశం వస్తుంది అందులో ఒక అమ్మాయి ని ఒక యువకుడు,ఒక కుక్క పచ్చి పచ్చి గా దేన్గుతుంటారు.
ఆ షో కువచ్చిన ప్రముఖులు ఆ కుక్క అలా చేయటం చూసి అందరు ఆచర్య తోను , సిగ్గు తో ముడుచుకు పూతారు.
ఆ షో అయ్యాక అందులో సిబ్బంది వారి వారి విభాగాల గురుంచి ఈవిదంగా మాట్లాడు కుంటూఉంటారు...
రచయత :- ఈ కధ మూవీ లో ఎలా వచ్చిందో చూసుకోటానికి నీను ఈ షో కి వచ్చాను మొత్తానికి నీను చాల హ్యాపీ.
గ్రాఫిక్ :- నీను విదేశాలనుంచి చాల టెక్నిక్స్ తీసుకు వచ్చాను ఆ గ్రాఫిక్ ఎలా ఉన్నాయో చూసుకోటానికి , నేను చాల హ్యాపీ.
సంగీత దర్శకుడు: - నా సంగీతం ఎలా ఉందొ చూసుకోటానికి నీను ఈ షో కి వచ్చాను
ఒక అందమయిన అమ్మాయి: ఎంతో కష్టపడి శిక్షణ ఇచ్చిన నా కుక్క ఎల దేన్గుతుందో చూద్దామని నేను వచ్చాను...నేను చాల విచారం గా ఉన్నాను ... నా కుక్క నాకంటే ఆ నటి నే బాగా దేన్గింది అంది విచారంగా !!!

1 comment:

Rajahamsa Raja said...

http://telugusextels.blogspot.in/