హలో..మిత్రులారా!!!మీ అభిమానానికి కృతజ్నతలు మీకు మరి౦త వినోదాన్ని ప౦చడానికై దె౦గుడు కధలు &&& చీ.... బట్టలు లేవు కళ్ళు మూసుకో... &&& X-సందేహాలు-సమాధానాలు సదా మీ సేవలో...మీ నాని(లోకల్)

Monday, March 19, 2012

నగ్నం గా ఉన్న గర్ల్ ఫ్రెండ్


ఒక స్పోర్ట్స్ కార్ గురుంచి గొప్పలు వింటూ దాన్ని 200kmph స్పీడ్ లో నడిపితే తన వొంటి మీద గుడ్డలు విప్పి ప్రక్కన కోర్చుంటాను అని పందెం కాసి, ఓడి పోయి తన ప్రక్కన నగ్నం గా ఉన్న గర్ల్ ఫ్రెండ్ అందాలూ చూస్తూ కార్ నడిపి ఆక్సిడెంట్ చేస్తాడు బాయ్ ఫ్రెండ్.
ఆ ఆక్సిడెంట్ లో కార్ తల క్రిందులు అయ్యి, కార్ క్రింద బాయ్ ఫ్రెండ్ బాధతో కొట్టుకుంటూ వెళ్లి ఎవరినైనా హెల్ప్ కి తీసుకురమ్మని అంటే , నా వొంటి మీద గుడ్డలు లేవు ఎలా వెళ్ళాను అంటుంది ఆ గర్ల్ ఫ్రెండ్. తన కాలికి ఉన్న రెండు షూస్ తీసుకొని అడ్డుపెట్టుకొని ఐడియా ఇస్తే అతగాడి రెండు షూస్ తీసుకొని ఒకటి పూకుకి , రెండోది గుద్దకి అడ్డుపెట్టుకొని ప్రక్కనే ఉన్న ఫైర్ స్టేషన్ దగ్గరకు వెళ్లి హెల్ప్, హెల్ప్.. నా బాయ్ ఫ్రెండ్ ని బయటకు లాగండి అని అంటున్న ఆమె పూకు, గుద్ద ,వాటి మీద ఉన్న షూలను చూస్తూ ..పాపం ఆ బాయ్ ఫ్ఫ్రెండ్ పూకు నాకుతూ పూకు లోకి వెళ్లి పోయడనుకొని ....చాల కష్టం బాగా లోపలకు వెళ్లి పోయాడు అంటారు అమాయకం గా !!

1 comment:

Rajahamsa Raja said...

http://telugusextels.blogspot.in/