హలో..మిత్రులారా!!!మీ అభిమానానికి కృతజ్నతలు మీకు మరి౦త వినోదాన్ని ప౦చడానికై దె౦గుడు కధలు &&& చీ.... బట్టలు లేవు కళ్ళు మూసుకో... &&& X-సందేహాలు-సమాధానాలు సదా మీ సేవలో...మీ నాని(లోకల్)

Monday, March 19, 2012

నా పూకు చాల టైటు


వొక గుంట దాని బాయ్ ఫ్రెండ్ తో సెక్స్ చేసుకుంటూ బెడ్ మీద బాగా మూడ్ వచ్చి నా పూకు లో వొక వేలు పెట్టు అంటే వాడు వొక వేలు పెట్టాడు.
తర్వాత రెండో వెళ్ళు పెట్టి దెంగు అంటే వాడు అలానే రెండు వేళ్ళతో దేన్గుతాడు ,
ఆ తర్వాత మూడు వెళ్ళు .
తర్వాత నాలుగు వెళ్ళు.
తర్వాత అయిదు వెళ్లి పెట్టి ,
తర్వాత మొత్తం చేయను పూకు లో పెట్టించు కొని దేన్గిన్చుకుంటూ ..... మరి కొద్ది సేపటికి బాయ్ ఫ్రెండ్ రేన్దో చేతిని కోడా దాని పూకు లో పెట్టుకొని దేన్గించుకుంటుంది..
అలా కొద్ది సేపు రెండు చేతులని పూకు లో పెట్టి దేన్గిన్చుకుంటూ ఇప్పుడు నివ్వు నీ రెండు చేతులతో నా పూకు లో చప్పట్లు కొట్టు అని అంటే పాపం రెండు చేతులు పూకు లో పెట్టి ఎలా చప్పట్లు కొడతాడు??
కాని ఆ గర్ల్ ఫ్రెండ్ మాత్రం చూసావా నా పూకు చాల టైటు అంటే నువ్వు విన లేదు అంది గర్వంగా !!

1 comment:

Rajahamsa Raja said...

http://telugusextels.blogspot.in/