హలో..మిత్రులారా!!!మీ అభిమానానికి కృతజ్నతలు మీకు మరి౦త వినోదాన్ని ప౦చడానికై దె౦గుడు కధలు &&& చీ.... బట్టలు లేవు కళ్ళు మూసుకో... &&& X-సందేహాలు-సమాధానాలు సదా మీ సేవలో...మీ నాని(లోకల్)

Monday, March 19, 2012

కుక్కకి చచ్చింది


ఒక ఆమె కడుపుతో ఉన్నపుడు ఆమె పని చేస్తున్న బ్యాంకు లో దొంగలు పడి ఆమెను గన్ తో షూట్ చేస్తే మూడు గుండులు కడుపులోకి పొతే ఆమె కు ఆపరేట్ చేసిన డాక్టర్ ఒక్క గుండు మాత్రమే తీయ గలుగుతాడు.
ఆ తర్వాత ఆమె ఢిలివెర్ అయ్యి ఒక ఆడ , ఒక మగ పిల్లాడు పుట్టి 15 సంవత్సరాలు అయ్యాక ఒక రోజు ఆడ పిల్ల చుచు ( ఉచ్చ) పోసుకొనే తప్పుడు ఒక పూకు లోనుంచి ఒక బుల్లెట్ వస్తే ఆ విషాన్ని వాళ్ళ అమ్మకు చెపుతుంది.
ఆ తర్వాత రోజు వాళ్ళ కొడుకు హడావిడిగా అమ్మ అమ్మ అని పిలిస్తే ......ఏంటి రా నీ చుచు ( ఉచ్చ) లో నుంచి కోడా బుల్లెట్ పడిందా అందంట వాళ్ళ అమ్మ ........లేదమ్మా నీను మొడ్డ జాడించు కుంటుంటే ఎదురుగా ఉన్న మన కుక్క చచ్చి పోయింది అంటాడు అయోమయం గా....

బల్బు లకు స్విచ్ : మనోడు జోరుగా మొడ్డ జాడించు కున్నప్పుడు వాడి లోపల ఉన్న బుల్లెట్ స్పీడ్ గా మొడ్డ లోనుంచి వచ్చి కుక్కకి తగిలి అది చచ్చింది పాపం .

2 comments:

Rajahamsa Raja said...

http://telugusextels.blogspot.in/

Rajahamsa Raja said...

http://telugusextels.blogspot.in/