హలో..మిత్రులారా!!!మీ అభిమానానికి కృతజ్నతలు మీకు మరి౦త వినోదాన్ని ప౦చడానికై దె౦గుడు కధలు &&& చీ.... బట్టలు లేవు కళ్ళు మూసుకో... &&& X-సందేహాలు-సమాధానాలు సదా మీ సేవలో...మీ నాని(లోకల్)

Sunday, March 18, 2012

తుంటరి అమ్మాయి


ఒక రసికుడు ఒక అందమయిన గుంటని ఒక నైట్ కి 1000 రూపాయలకు బుక్ చేసుకొని నైట్ మొత్తం బాగా దెంగి ఉదయం తీర డబ్బులు ఇచ్చే టైం కి అయన జేబులొ డబ్బు లేక ఉదయం ఆఫీసుకి వెళ్లి పంపిస్తాను అని చెపుతాడు.........
తీర ఉదయం ఆఫీస్ కి వెళ్ళాక రాత్రి దెంగిన పూకు ఎందుకో మజాగా లేదని ఆ పూకు కి 500/- ఓకే అని 500/- కి అమౌంట్ పంపుతూ ఒక కవరింగ్ లెటర్ తన PA తో ఇలా టైపింగ్ చేయించి పంపుతాడు.
హౌస్ ఓనరు గారికి . మీ రూం చాల tight గా ఇంతకముందు ఎవరు బస చేయలేదని, వేడి వేడి గా ఉంటుంది , వెచ్చ వెచ్చ గా ఇరుకు పడుకోవచ్చని 1000 రూపాయలకు బుక్ చేసుకునాను, కానీ మీ హౌస్ చాల చల్లగా , విశాలం గా ఉండి నిద్ర కూడా సరిగ్గా పట్టలేదు, నాకంటే ముందు ఇంకొరు మీ ఇంట్లో పడుకునారు అందుకే 500/- పంపుతున్నాను అని.
దానికి జవాబుగా ఆ గుంట ఈ విధం గా రిప్లై పంపింది ...........
డియర్ సర్,
మొదటి గా, నా అందమయిన రూం లో ఇంతక ముందు ఎవరు దిగకుండా ఎలా ఉంచుతాను అని అనుకునారు?
ఇంకా రూం వేడి గురుంచి మాట్లాడితే ..నా రూం లో చాల వేడి ఉంది కానీ మీకు వేడి ఎలా పుటించాలో తెలీలేదు.
ఇంకా రూం స్పేస్ విషయం లో కి వస్తే ... నా రూం గవర్నమెంట్ రూల్స్ ప్రకారమే ఉంది, నా రూం లో సరిపడేటట్లు మీదగ్గర సామానులు లేవు.... ఇక మీదట ఎ హౌస్ ఓనరు ని తప్పుపట్టరని కోరుకుంటూ కుంటూ......

అని సమాధానం ఇచ్చిందట ఆ తుంటరి అమ్మాయి...

1 comment:

Rajahamsa Raja said...

http://telugusextels.blogspot.in/