హలో..మిత్రులారా!!!మీ అభిమానానికి కృతజ్నతలు మీకు మరి౦త వినోదాన్ని ప౦చడానికై దె౦గుడు కధలు &&& చీ.... బట్టలు లేవు కళ్ళు మూసుకో... &&& X-సందేహాలు-సమాధానాలు సదా మీ సేవలో...మీ నాని(లోకల్)

Monday, March 19, 2012

1st జూలై-Next డిసెంబర్


ఒక జనరల్ చెక్-అప్ కి వెళ్ళిన లేడీ ని పరీక్ష చేస్తూ మీరు ఏమినా చెప్పవలిసినవి ఉన్నాయా ? అన్న డాక్టర్ ప్రశ్నకి
ఆమె : డాక్టర్ గారు మా అయన నన్ను మొదట సారి దెంగిన అప్పుడు నా వొళ్ళు బాగా వేడిగా ఉండి, చెమటలు పట్టాయి , రెండో సారి దెంగిన అప్పుడు నా వొళ్ళు చల్లగా వుంది బాగా చలి వేసింది అని చెప్పగా .....
ఆ డాక్టర్ బాగా అలోచించి ... మీ అయన మిమ్మల్ని మొదటసారి జూలై నెలలో దెంగి తర్వాత మళ్ళీ డిసెంబర్ లో రెండో సారి దేన్గాడు అందుకే మొదట సారి దేన్గినపుడు బాగా వేడిగా ఉండి, చెమటలు పట్టాయి,రెండో సారి దెంగిన అప్పుడు నా వొళ్ళు చల్లగా వుంది బాగా చలి వేసింది అని చెప్పాడు కాం గా!!

1 comment:

Rajahamsa Raja said...

http://telugusextels.blogspot.in/