హలో..మిత్రులారా!!!మీ అభిమానానికి కృతజ్నతలు మీకు మరి౦త వినోదాన్ని ప౦చడానికై దె౦గుడు కధలు &&& చీ.... బట్టలు లేవు కళ్ళు మూసుకో... &&& X-సందేహాలు-సమాధానాలు సదా మీ సేవలో...మీ నాని(లోకల్)

Sunday, March 18, 2012

నా గుద్ద దెంగు


బుల్లిగాడు వాడి సుల్లి ప్రోబ్మ్లం కోసం 4 అంతస్తుల పైన ఉన్న డాక్టర్ అమరం గారి దగ్గరికి వెళ్లి ...

బుల్లోడు : డాక్టర్ గారు కొన్ని రోజులనుండి నా బుల్లిగాడు లేవటం లేదు ఎవైనా మందులు ఉంటె ఇవ్వండి..
డాక్టర్ : అలాగా ... ఇంద ఈ మూడు మాత్రలు తీసుకో ...మూడు రోజులు వాడి తరువాత కనబడు..
బుల్లోడు :అలాగేనండి

ఆ మాత్రలు తీసుకొని 1st ఫ్లోర్ లోకి రాగానే 18 సవ అమ్మాయి కనబడింది..డాక్టర్ గారు ఈ మాత్రలు ఇచ్చాడు కదా పని చేస్తా యో లేదో అని 1 మాత్ర వేసుకొన్నాడు ...టక్కున బుజ్జిగాడు లేచి నిలబడ్డాడు..ఆపుకోలేక ఆపిల్లని కసిగా దేంగాడు....

తరువాత 2 nd ఫ్లోర్ కి వచ్చాడు ఒక 30years అంటీ కనబడింది ..మల్లి మాత్రలు పని చేస్తా యో లేదో అని 2 వ మాత్ర వేసుకొన్నాడు...మల్లి .టక్కున బుజ్జిగాడు లేచి నిలబడ్డాడు..అమాంతం ఎగబడి అంటీ పూకు పచ్చడి చేసాడు...

తరువాత నీరసంగా 3 rd ఫ్లోర్ కి రాగానీ సుమారు 45 years ఆంటీ టీవీ చూస్తూ వుంది ..కానీ ఆంటీ పైట జారినసంగతి మర్చి పోయింది ..తొంగి చూస్తున్న ఆ సళ్ళు చూడగానే ...ఆపుకోలేక ఇంకొక మాత్ర వేసుకున్నాడు...టక్కున మడ్డ లేచి నిలబడింది ..ఆపుకోలేక ఆంటీని కసిగా దేంగాడు...

ఇంకేముంది ...డాక్టర్ ఇచ్చిన 3 మాత్రలు అయిపోయాయి ...మల్లి మెల్లగా మెట్లు ఎక్కుతూ డాక్టర్ దగ్గరికి పోయి ....

బుల్లోడు : డాక్టర్ గారు మాత్రలు ఇవ్వండి అని అడిగాడు .
డాక్టర్: అదేమిటి రా ఇందాకే కదా 3 రోజులకని 3 మాత్రలు ఇచ్చాను ...ఏవి
బుల్లోడు : అది..అది.. 1st ఫ్లోర్ లోకి రాగానే 18 సవ అమ్మాయి కనబడింది..డాక్టర్ గారు ఈ మాత్రలు ఇచ్చాడు కదా పని చేస్తా యో లేదో అని 1 మాత్ర వేసుకొన్నాను ...టక్కున బుజ్జిగాడు లేచి నిలబడ్డాడు..ఆపుకోలేక ఆపిల్లని కసిగా దేంగాను ....అంటూ........పైన జరిగిన విష్యం డాక్టర్ కి చెప్పాడు...
డాక్టర్ : ఒరేయ్ ... 1st ఫ్లోర్ లో నా బిడ్డని దేంగావు .....2 nd ఫ్లోర్ లో నా భార్యని దేంగావు .... 3 rd ఫ్లోర్లో ...మా అమ్మని కూడా వదల లేదు కదరా....ఇప్పుడు నేను ఒక్కన్నే మిగిలాను ..ఇంద ఈ మాత్ర వేసుకొని ...నా గుద్ద దెంగు ...

2 comments:

Anonymous said...

pacchi dengichikovalante cal cheyandi...9642788034
only for girls and auntys

Rajahamsa Raja said...

http://telugusextels.blogspot.in/