హలో..మిత్రులారా!!!మీ అభిమానానికి కృతజ్నతలు మీకు మరి౦త వినోదాన్ని ప౦చడానికై దె౦గుడు కధలు &&& చీ.... బట్టలు లేవు కళ్ళు మూసుకో... &&& X-సందేహాలు-సమాధానాలు సదా మీ సేవలో...మీ నాని(లోకల్)

Thursday, April 4, 2013

వెధవ పురుగుని అక్కడే చంపేద్దామనుకుంటున్నాను


నిర్మానుష్యంగా ఉన్న బీచ్ లో భార్య భర్తలిద్దరూ నగ్నంగా తిరుగుతున్నారు. ఉన్నట్టుండి ఒక చిన్న పురుగు భార్య పూకులోకి దూరింది. గుడ్డలేసుకుని ఇద్దరూ హడావిడిగా దగ్గరలో ఉన్న క్లినిక్ కి చేరుకున్నారు. జరిగిందంతా అక్కడున్న డాక్టర్ కి వివరించి చెప్పారు. "అదింకా లోపల కదులుతోంది డాక్టర్" అంది భార్య చిరాగ్గాను, భయంతోను. "కంగారు పడవలిసిందేవీ లేదు. మీరు మొడ్డకి కొంచెం తేనెను పూసుకు మీ ఆవిడ పూకులో పెట్టి ఆడించండి. కాస్సేపటికి పురుగు తేనె వాసనకి మీ మొడ్డని పట్టుకుంటుంది. అప్పుడు ఒక్కసారిగా మొడ్డని బయటకు లాగెయ్యండి. మొడ్డతోబాటు పురుగు కూడ బయటకొచ్చేస్తుంది" అన్నాడు డాక్టర్. సరేనన్న భర్త ఎంత ప్రయత్నించినా ఆ కంగారులో మొడ్డ లేవడం లేదు. 'ఇప్పుడెలా?' అన్నట్లు భార్య భర్తలిద్దరూ డాక్టర్ వంక చూసారు. "మీకు అభ్యంతరం లేకపోతే నేను ప్రయత్నిస్తాను" అన్నాడు డాక్టర్. వేరేదారి లేక భార్య భర్తలిద్దరూ ఒప్పుకున్నారు. బలంగా ఉన్న మొడ్డకి కొంచెం తేనె రాసి భార్య పూకులోపల పెట్టి ఆడించడం మొదలెట్టాడు డాక్టర్. పది నిమిషాలు గడిచాయి. భార్య మూలుగులు వింటు, డాక్టర్ దెంగుడుని చూడలేక "ఇంకెంతసేపు డాక్టర్? అసలేం చేస్తున్నారు?" అడిగాడు భర్త. "బయటకు తీయడం కాదు.. వెధవ పురుగుని అక్కడే చంపేద్దామనుకుంటున్నాను" అన్నాడు డాక్టర్ మొడ్డని ఇంకా గట్టిగా భార్య పూకులోకి నెడుతూ!!!!

1 comment:

Rajahamsa Raja said...

http://telugusextels.blogspot.in/